Proje Adı: Antalya Kenti İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Kati Proje Yapımı

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Yerli

Etiketler: Türkiye, Yerli, Altyapı, Su Şebekesi, Su Arıtma Tesisi, Pompa İstasyonu, Tasarım

Projenin amacı, mevcut sistemi ve şehrin gelecekteki gelişmesini dikkate alarak 2030 yılı için Antalya Kenti’nin 2 590 000 kişilik nüfusuna içme, kullanma ve endüstri suyu temin edilmesidir. Bu iş için Temelsu, planlama raporu ve Kati proje raporu hazırlamıştır. İş kapsamında hidrolojik, hidrojeolojik, ekolojik ve su kalitesi çalışmaları yapılmış ve Planlama Raporunda önerilen sistemin kati projesi hazırlanmıştır.

İş kapsamında yapılan mühendislik hizmetleri:
Planlama Raporu
 Şehircilik ve nüfus tahmin çalışmaları
 Su ihtiyaçlarının tahmini
 Mevcut kaynakların değerlendirilmesi
 Su Kaynaklarının Alternatiflerinin Geliştirilmesi Programı
 WATERCAD (CYBERNET) ile Dağıtım Şebekesinin hidrolik analizinin yapılması
 Önerilen tesisler
 Su kalitesi, Kirlilik Potansiyeli ve Tesislerin Çevreye Etkisi
 Maliyet tahmini
Kati Proje
 Sulama Yapısı
 İletim Hattı (L=40 km, Ø1800)
 Arıtma Tesisi (456 000 m3/gün)
 Ana dağıtım borusu ve depolar (60 km, Ø500-Ø1200, Depolar: 5000 m3-15000 m3, 13 adet)
 4 adet Pompa istasyonu
 İhale Evrakı ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir