Proje Adı: Arqoub Bölgesi Atıksu Projeleri Müşavirlik Hizmetleri – Fizibilite Çalışması, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Detaylı Tasarım, İhale Dokümanları ve İhale Değerlendirme Sırasında Destek Verilmesi

Ülke: LÜBNAN

Finans Kaynağı: Arap Ekononik ve Sosyal Kalkınma Fonu

Ortaklar: Spectrum Engineering Consultants (Lübnan)

Etiketler: Lübnan, Arap Fonu, Atıksu, Atık Su, Şebeke, AAT, Atıksu Arıtma Tesisi, Fizibilite, Tasarım, Uygulama, Proje, İhale Dokümanları

Proje, Güney Lübnan Arqoub Bölgesindeki ilçe ve civar köyleri kapsamaktadır. Çalışmalar kapsamında proje hizmetleri yapılacak ilçeler ve köyler şunlardır: Ain Jarfa, Hebbariyeh, Fardis, Abou Qamha, Chebaa, Kfarhamem, Rashaya El-Fokhar, Kfarchouba, Kaoukaba, Hasbaya Caza’da El-Meri ve Marjayoun Caza’da El-Wazzani. Proje kapsamındaki çalışmaların belirtilen sahalardaki yürüyen ya da planlanan çalışmalarla çakışmaması için devam eden işlerle koordinasyonu sağlanacaktır.

Proje’nin temel amaçları şunlardır:

a) Yukarıda bahsedilen bölgede atıksuyun uygun şekilde toplanmasının ve bertarafının sağlanması,
b) Atıksuyun deşarjı sırasında yerel su kaynaklarının kirliliğe karşı korunmasının sağlanması, ve;
c) Yerleşimlerin gelişme alanlarının da korunması için önerilerin hazırlanması.

Görevlendirme ile Güney Lübnan’ın Arqoub Bölgesinde bulunan ilçe ve köylere hizmet edecek şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaatlarının yapılması için Fizibilite Çalışması, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Detaylı Tasarım, İhale Dokümanların Hazırlanması ve İhale Değerlendirme Sürecinde Destek Sağlanması konularını içeren müşavirlik hizmetleri yerine getirilecektir.

(i) Atıksuyun toplanması ve kalite analizleri sırasında destek verilmesi,
(ii) Proses alternatiflerinin seçimi ve ilgili hesaplamalar sırasında destek verilmesi,
(iii) Geoteknik araştırmalar için lokasyonların seçimi sırasında destek verilmesi,
(iv) Atıksu Arıtma Tesisleri Kavramsal Projelerinin Hazırlanması,
(v) Metraj ve keşif çalışmalarının yapılması,
(vi) Teknik şartnamelerin hazırlanması,
(vii) İhale dokümanlarının hazırlanması,
(viii) İhale değerlendirme sırasında destek verilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir