Proje Adı: Bayburt Ovası Sulama Projesi Planlama Çalışmaları

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Etiketler: Türkiye, Yerel, Sulama, Planlama

Çoruh Nehir Havzası’nın toprak ve su kaynakları, ayrıca su alma alanları, mansapta Gürcistan sınırı ve 1490 kot arasında kalan ana nehir için mastır planı seviyesinde ve bu kotun üzerindeki Yukarı Çoruh Bayburt Ovaları için inkişaf seviyesinde incelenmiştir. Planlama çalışmaları sonucunda önerilen tesisler ana nehir üzerinde yıllık 7468 Gwh ve su alma alanı üzerinde 2414 Gwh (toplam 9882 Gwh) enerji üretimi ve Yukarı Çoruh Bayburt Ovalarında 9923 ha arazinin sulamasını amaçlamaktadır. Bu ovalarda 3 adet baraj, 8 adet savak , 314 km uzunlukta ana su kanalları ve 2 adet pompa istasyonu aracılığı ile sulama yapılabilmektedir.

Çamur Barajı 2 825 ha
Demirözü Barajı 21 194 ha
Salyazı Rezervuarı 200 ha
Kırklartepe Barajı 2 461 ha
Oruçbeyli Rezervuarı 404 ha
Sakızlı Rezervuarı 450 ha
Yeraltısuyu 906 ha
Masat ve Konursu Planı 1 483 ha
TOPLAM 29 923 ha

Çayıryolu Ovasında 28406 ha ve Aydıntepe Ovasında 13855 ha alan olmak üzere toplam 42261 ha sulama alanı tespit edilmiştir. Ancak bu miktarın sadece 29923 ha alanında  önerilen mevcut tesisler  ile sulama yapılmıştır.

Proje kapsamında sunulan hizmetler:

  • Zemin, drenaj ve tuzlanma durumunun gözden geçirilmesi,
  • Hidrolojik çalışmalar,
  • Bitki sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi,
  • Sulama alanı sınırlarının tesbiti,
  • Farklı sulama alternatiflerinin geliştirilmesi için rezervuar işletme çalışmaları,
  • Jeolojik koşulları gözönünde tutarak su iletim tesislerinin (kanal, tünel) projelendirilmesi,
  • Alternatiflerin Kar-Zarar karşılaştırması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir