Proje Adı: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Kontrollük, Mühendislik Ve Müşavirlik Hizmetleri İşi

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Yerli

Etiketler: Türkiye, Yerli, Altyapı, Atık su Arıtma, Tasarım, Kontrollük

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) bünyesindeki işletmelerden kaynaklanan atıksuyun arıtılması amacıyla bir endüstriyel atıksu arıtma tesis kurulmasına karar alınmıştır. İnşa edilecek max. 105.000 m3 / gün kapasiteli tesiste tekstil atıksuyu karakterinde olan atıksu arıtıldıktan sonra tesis çıkış suyu Avrupa Birliği Deşarj Kriterleri’ne uygun olarak alıcı ortama deşarj edilecektir. Yapılan fizibilite ve tasarım çalışmaları neticesinde tesisin ön çökeltme + biyolojik arıtma prosesleriyle çalıştırılması, karma OSB olması nedeniyle atıksu karakterizasyonunda meydana gelebilecek olası değişiklikler için gerektiğinde kimyasal + biyolojik arıtma prosesleriyle çalıştırılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
Temelsu projenin ihtiyaçlarına uygun olarak aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
• Yüklenici Sözleşmesinin yönetimi
• Yüklenici ile yapılan sözleşme ve eklerinin incelenmesi
• İşveren tarafından hazırlanan proses ve hidrolik hesapların kontrolü
• Mevcut rapor ve verilerin gözden geçirilmesi
• İnşaat programının değerlendirilmesi
• Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinin kontrolü
• Topoğrafik ölçüm ve jeolojik araştırmaların kontrolu
• İnşaat Kontrollüğü ( inşaat işleri, mekanik ekipman test ve montajı, elektrik ekipman test ve montajı, işletmeye alma)
• Geçici kabul öncesi eksik ve kusurların tespiti.
• Yüklenici tarafından hazırlanan taslak ve nihai İşletme ve Bakım Talimatlarının kontrolu ve onayı.
• Yüklenici tarafından hazırlanan iş sonu (As-built) projelerinin kontrolü.
• Kabul (Geçici ve Kesin Kabul) heyetlerinde görev almak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir