Proje Adı:GRUP A Belediyeler İçin Fizibilite Çalışması Hazırlanması

Ülke: TÜRKIYE

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: Erbil İnşaat Proje Müşavirlik Mühendislik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti

Etiketler: Türkiye, Dünya Bankası, Altyapı, Su Şebekesi, Atık su Şebekesi, Atık Su Arıtma Tesisi, Katı Atık, Fizibilite

Projenin ayrıntılı anlatımı:
Dünya Bankası, Ülke Yardım Stratejisi kapsamında 200 milyon Amerikan Doları tutarındaki bir krediyi İller Bankası’na ‘Belediye Hizmetleri Projesi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla vermeyi planlamaktadır. Söz konusu kredi özellikle su, atık su ve katı atık yönetimi hizmetleri başta olmak üzere daha iyi altyapı hizmetleri sunabilmeleri için seçilen Belediyeler tarafından kullanılacaktır. Seçilmiş olan Belediyelerin yapacakları yatırımların Dünya Bankası finansmanlı proje kapsamına alınması için ihtiyaç duyulan Fizibilite Çalışmaları’nın yapılması Müşavirlik hizmetlerinin genel kapsamını oluşturmaktadır ve Fizibilite Çalışmalarının hazırlanması Japon PHRD hibesiyle finanse edilmektedir. Fizibilite çalışmaları hazırlanacak seçilmiş Belediyeler üç grup halinde tanımlanmıştır.
Grup A: 1. SASKİ, 2. BERGAMA, 3. ÖDEMİŞ, 4.MUĞLA, 5. KÜTAHYA
Grup B: 1. MESKİ, 2. ELBİSTAN, 3.ERZURUM, 4. BİRECİK, 5. ÇANKIRI
Grup C: 1. ASAT, 2.SERİK, 3. ILICA, 4. GELİBOLU, 5. POLATLI, 6. GÜMÜŞOVA
Grup A Belediyeler için Fizibilite Raporu hazırlanması hizmetleri bu işin kapsamını oluşturmaktadır.
Fizibilite Çalışması Hazırlanması istenilen yatırımlar izleyen tabloda özetlenmektedir.
Projenin hedefi halk sağlını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten faaliyetlerin, faaliyetin yürütülmesinden sorumlu kurumun uygulayacağı halkın ödeme gücü ile karşılanabilir ve sürdürülebilir programlarla ortadan kaldırılmasıdır

 

Belediye/ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlanan Yatırım
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu şebekesinin rehabilitasyonu ve SCADA sistemi
Bergama Düzenli Katı Depolama Sahası
Ödemiş İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisi
Muğla Kanalizasyon şebekesi ve atıksu arıtma tesisi
Kütahya İçmesuyu Şebekesinin Rehabilitasyonu ve Düzenli Katı Atık Depolama Alanı

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
Her bir Belediye için aşağıdaki hizmetler sağlanmıştır:
• Nüfus projeksiyon çalışmalarının yürütülmesi
• Mevcut durum analizi ve darboğazların tespiti çalışmaları
• Mevcut proje ve dokümanların incelenmesi ve değerlendirilmesi
• Proje seçeneklerinin değerlendirilmesi
• Uzun vadeli gereksinim karşılanması için teknik çözümün, boyutlarının ve maliyetinin belirlenmesi,
• Kurumsal yapılandırma gereksiniminin tanımlanması, önerilerin geliştirilmesi
• Yatırım programının hazırlanması
• Proje faydalarının tanımlanması
• Mevcut mali durumun tanımı
• Mali ve kurumsal yapılanma ile ilgili önerilerin geliştirilmesi
• Mevcut tarife/vergi toplama politikalarının değerlendirilmesi
• Tarife Analizi
• Çevresel İnceleme Raporu’nun hazırlanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir