Proje Adı: Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Beş Yıllık Katı Atık Depolama İşletme Projesi

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

Etiketler: Türkiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Altyapı, Katı Atık, Tasarım

Projenin ayrıntılı anlatımı:

Ülkenin üçüncü büyük kenti olan İzmir Metropolitan alanından kaynaklanan günlük 2 000 ton civarındaki evsel, endüstriyel ve tıbbi atıkların depolanmakta olduğu Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı’nın 2004 yılından itibaren 5 yıllık katı atık depolaması işletme projesinin, sonraki on yıl için de avan projesinin hazırlanması işin kapsamını oluşturmaktadır.
Depolama alanının toplam yüzey alanı 1 000 000 m2’dir. Projelendirme ilerideki enerji üretim planlamasına uygun olarak hazırlanmıştır.
Proje kapsamında evsel, sanayi ve tıbbı atık depolamaları için farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Depolama alanları kendi içinde de lotlara ayrılarak projelendirilmiştir. Sızdırmazlığın sağlanması için geçirimsizlik tabakaları teşkil edilmiş, ulaşım yolları, süzüntü suyu toplama ve bertaraf sistemi tasarlanmıştır.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:

Temelsu tarafından İZSU’ya aşağıdaki hizmetler verilmiştir:
• Depolama alanının 1/1000 ölçekli plankotesinin alımı,
• Arazinin doğal yapısını gösteren harita ile karşılaştırarak depolama yapılmış olanların ve depolama miktarının belirlenmesi,
• Kadastro+Mülkiyet+Plankote bilgilerinin superpozesi,
• 3D harita ve maketin hazırlanması,
• Zemin araştırmaları,
• Depolama alanı, yağmursuyu drenajı, yol, sızıntı suyu drenajı ve 5 yıllık depolama alanlarının uygulama projesinin hazırlanması)
• 10 yıllık depolama alanlarının avan projesinin hazırlanması,
• Peyzaj Projelerinin düzenlenmesi
• Keşif ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması,
• İşletme Raporu Düzenlenmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir