Proje Adı: Karakum Sulama Kanalının Kazancık-Kızıletrek Kesimi’ne Ait Fizibilite Çalışması

Ülke: TÜRKMENİSTAN

Finans Kaynağı: İslam Kalkınma Bankası

Etiketler: Türkmenistan, İslam Kalkınma Bankası, Sulama, Fizibilite

Fizibilite çalışmasının amacı, Karakum Kanalının (Amu Derya Nehrinden Kazancık’a kadar uzunluğu
1100 km) devamı olan 270 km uzunluktaki Kazancık-Kızıletrek Kesiminin çeşitli bölümlerinde suyun
kanaldan sızarak kaybedilmesini önlemek ve kaybı önlenen suyla Türkmenistan’ın Güney-Batı
bölgesinde sulama yapılabilecek arazi miktarını ve bu alanda üretilecek ürün miktarını belirlemektir.
Toplam sulama alanı 34 000 ha’dır.

Fizibilite kapsamında yapılan çalışmalar:
– Mevcut verilerin toplanması ve gözden geçirilmesi,
– Jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik koşullar değerlendirilerek sızıntı probleminin detaylı olarak tanımlanması,
– Sızıntının önlenmesi için önerilebilecek yöntemlerin teknik, ekonomik ve finansal uygulanabilirliklerinin
araştırılması,
– Sızıntıya karşı hiç bir önlem alınmaması halinde ve sızıntının
önlenmesi durumunda sulanabilecek alanların hesaplanması,
– Arazi sınıflandırması, drenaj ve tarla-içi geliştirme çalışmaları,
– Tarımsal ekonomi etütleri ve ürün profilinin belirlenmesi,
– Sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi,
– Çevresel etkilerin değerlendirilmesi,
– Maliyetlerin ve faydaların hesaplanması, projenin ekonomik ve finansal
finansal savunulabilirliğinin değerlendirilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir