Proje Adı: Kırgızistan Cumhuriyeti Sulama ve Baraj Rehabilitasyonu I. Aşama Projesi Müşavirlik Hizmetleri

Ülke: Kırgızistan Cumhuriyeti

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: GIBB Ltd. (İngiltere)

Etiketler: Kırgızistan, Dünya Bankası, Sulama, Baraj, Tasarım, Fizibilite, Teknik Destek, Kontrollük

Müşavirlik hizmetleri 4 yıl içinde toplam 2 aşamada verilmektedir. 1. aşamadaki faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:
a) I. Aşama, 7 ay olarak planlanmıştır. Bu sure içerisinde müşavirin görevleri:
(i) Öncelikli 2 barajın onarımı ve güve Öncelikli Karabura Barajı (h=77 m) ve Orto-Tokoi Barajı(h=52 m)’nın onarımı ve güvenlik ölçümleri için incelemeler yapılması ve uygulama projeleri ile teklif dokümanlarının hazırlanması

(ii) 10 adet sulama, drenaj altyapısı rehabilitasyon alanı için uygulama projesi ve teklif dokümanları hazırlanması
(iii) Ayrıntılı bir proje uygulama planının hazırlanması;
(iv) Yerel taşeron ve tedarikçilere seminer verilmesi ve bakanlığa teklif dokümanlarının basılması ve dağıtılması konusunda yardım edilmesi
(b) II. Aşama, ilkini takiben başlayıp 3 yıl sürecek şekilde planlanmıştır. Bu aşamada müşavir firmanın görevleri:
(v) Bakanlığa Proje Uygulama Birimi kuruluşu konusunda yardımcı olmak;
(vi) Proje Uygulama Birimi’ne genel proje planlama, yönetim, ilerlemelerin ve performansın izlenmesi konusunda yardımcı olmak;
(vii) Her türlü alt proje ve ek baraj rehabilitasyonu konularında fizibilite raporları hazırlamak, ayrıca onaylanan alt proje ve barajlar için uygulama projeleri ve teklif dokümanları hazırlanması
(viii) İnşaat yönetimi ve kontrollüğü (kalite kontrol dahil) konularında ve tüm satın alma işlerinde Proje Uygulama Birimine destek olmak,
(ix) Yerel müşavir ve taşeronları için eğitim programları düzenlemek, ve İnşaat kontrol ekibine hizmet içi eğitim vermek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir