Proje Adı: Küçük Ölçekli, Düşük Maliyetli, Çevre Dostu Sulama Sistemleri: Yer Seçimi ve İnşaat İhale Dokümanlarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri

Ülke: MAKEDONYA

Finans Kaynağı: Avrupa Birliği

Ortaklar: Eptisa Southeast Europe D.O.O (Sırbistan), EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. (İspanya), Point Pro Consulting (Makedonya)

Etiketler: Makedonya, Avrupa Birliği, EU, EC, Sulama, Tasarım, Yer Seçimi, İhale Dokümanları

Proje alanı, Güneydoğu Avrupa’da Balkan yarımadasında yer alan Makedonya’nın tamamını kapsamaktadır. Makedonya karayla çevrili bir ülke olup toplam yüzölçümü 875 km2 su alanı, 24.856 km2 kara alanı olmak üzere toplam 25.713 km2’dir.

Danışmanlık hizmetleri iki fazdan oluşmaktadır: Faz-I Başlangıç Aşaması ve Faz-II Proje Uygulama Aşaması. Proje uygulama aşaması aşağıdaki bileşen ve alt bileşenlerden oluşmaktadır:

A    Bileşen 1
A1     Fizibilite Çalışmaları
A2     Tasarım Çalışmaları
A3     İhale Dokümanlarının Hazırlanması      

B    Bileşen 2
B1     Su Tarifesi Çalışmaları          
B2     Çifti ve Su Kullanıcı Birliklerinin Desteklenmesi     
B3     Yerel Su Yönetim İdareleri ve Su Kullanıcı Birlikleri için Kapasite Geliştirme Çalışmaları

Temelsu aşağıdakilerin hazırlanması için gerekli görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

  • Konsorsiyum ortaklarıyla koordineli şekilde Şartname’nin gerektirdiği biçimde Başlangıç Fazı için Ön Fizilbilte Raporu’nun hazırlanması
  • Teknik değerlendirme, mühendislik çalışmaları ve ön tasarımların hazırlanması
  • Uygulama projelerinin hazırlanması
  • İhale dokümanlarının hazırlanması

Yukarıda açıklanan görevlerin başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdakileri kapsayacak şekilde gereken desteğin sağlanması:

  1. Talep durumda ana ofisten teknik destek sağlanması
  2. Şartname, ihale ve konsorsiyum bütçesiyle uyumlu şekilde gereken uzmanlığı sağlanması
  3. Herhangi bir uzmanın değişmesinin gerektiği durumlarda uzman pozisyonları için potansiyel adayların sağlanması
  4. Konsorsiyum Ortakları’nın çalışanlarının uzman olarak görev aldıkları durumlarda idare olarak yönetimi
  5. Genel olarak Proje’nin başarıyla uygulanması için gerekli aktivitelerin yürütülmesi
  6. Sözleşme geçerlilik süresi boyunca Takım Lideri ile sürekli istişare edecek ve gerekli tüm toplantılara katılacak yetkili bir temsilci (Proje Direktörü) atamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir