Proje Adı: Malatya Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantıları Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Yerel Bütçe

Ortaklar:

Etiketler: Türkiye, Üst yapı, Tasarım, Güçlendirme, Deprem

Malatya Lojistik Merkez sahasındaki mevcut binaların mimari ve statik rölövelerinin alınarak plan, kesit ve görünüş çizimi olarak sayısal ortama aktarılması, deprem yönetmeliğine göre değerlendirme çalışmaları yapılarak değerlendirme raporları ve güçlendirme projelerinin hazırlanması; mimari – statik – mekanik – elektrik – peyzaj projeleri ile tevsiat projesi kapsamındaki alanda yer alması gereken altyapı işlerine ait her türlü avan, uygulama ve detay projeleri; halihazır harita; zemin etüdü ve hesap, rapor- keşif- metrajları ile yapıma yönelik özel teknik şartnamelerinin hazırlanması işleridir.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
• Aşağıda sıralanan yaklaşık 83000 m2 alana sahip mevcut yapıların mimari ve statik rölöveleri alınmış, plan, kesit ve görünüş çizimi olarak sayısal ortama aktarılmış, deprem yönetmeliğine göre değerlendirme çalışmaları yapılarak değerlendirme raporları ve güçlendirme projelerinin hazırlanmıştır :
– Vagon Bakım Onarım Binası : 8 Blok, 47500m2
– Ofis Binaları : 5 Blok, 6650 m2
– Sosyal Tesis :7 Blok, 7000 m2
– Yemekhane : 6 Blok, 5400 m2
– Misafirhane : 2 Blok, 2300 m2
– İdari Bina : 2 Blok, 2600 m2
– Lojmanlar : 6 Blok, 10000 m2
– Oto Tamir : 3 Blok, 1600 m2
• Malatya Lojistik Merkezi içerisinde yer alan mevcut yapıların bulunduğu alanların zemin profili ve geoteknik özelliklerinin belirlenmiş ve geoteknik rapor hazırlanmıştır,
• Toplam 84.5 Hektar alanın halihazır haritası alınmıştır,
• Toplam 2.5 km demiryolu güzergah işleri yapılmıştır,
• Güçlendirilen binaların mimari tadilat projeleri hazırlanmıştır,
• Mekanik tesisat ve elektrik tesisat ön ve uygulama projeleri hazırlanmıştır,
• Çevre düzenlemesi ve peyzaj projeleri hazırlanmıştır,
• Altyapı uygulama projeleri hazırlanmıştır,
• İhale dosyaları ve ilgili dokümanlar (Metraj-Yaklaşık maliyet analizleri, özel ve genel teknik şartnameler) hazırlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir