Proje Adı: Sarymsak Sulama Sistemi Geliştirme Projesi Tasarım Revizyonu, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri

Ülke: KIRGIZİSTAN

Finans Kanynağı: İslam Kalkınma Bankası

ETİKETLER: Kırgızistan, İslam Kalkınma Bankası, Sulama, Drenaj, Tasarım Revizyonu, İhale Desteği, Kontrollük

Projenin ayrıntılı anlatımı:
Proje Kırgızistan’ın kuzeybatısında bulunan Talas Bölgesi’nin Kara-Bura kentinde yer almakta olup, hali hazırda sulanmakta olan 1685 hektarlık alan için su temininin iyileştirilmesini ve Kara-Bura nehir sisteminde bulunan 1918 hektarlık bir tarımsal alan alan için yeni bir sulama sisteminin oluşturulmasını hedeflemektedir. Sarymsak ana kanalı Kara-Bura Nehri’nin sol sahilindeki Kara-Mulla dağlarının eteklerinden geçmekte olup, sulama sistemi için gerekli su Kara-Bura su rezervuarından sağlanmaktadır.
Sağlanan hizmetler; (a) mevcut detaylı mühendislik tasarımlarının gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini, (b) ihale dokümanlarının hazırlanmasını ve ihale desteği sağlanmasını ve (c) inşaat kontrollüğünü içermektedir.
Müşavirlik hizmetleri ayrıca proje etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için temel bir sistemin oluşturulması amacıyla proje alanında çevre etki değerlendirme ve sosyo-ekonomik çalışmalarının doğrulanmasını da içermektedir. Buna ilaveteni Müşavir aynı zamanda Sarymsak Sulama Ağı için Operasyon Yönetimi ve Bakım (OM&M) Kılavuzları’nı da hazırlayacaktır. Ayrıca Uygulayıcı İdare ve Proje Uygulama Birimi’nin personeline efektif proje yönetim eğitimleri verilmesi de dahil olmak üzere proje yönetiminde İdare’ye genel idari destek sağlanması da verilecek hizmetler arasındadır. Proje kapsamındaki inşaat işleri aşağıdaki gibidir:
Paket No 1 – Sarymsak ana sulama kanalının yeniden inşa edilmesi: Kanal 15,2 km uzunluğunda olup 4.3 m3/sn’lik bir kapasiteye sahiptir.
Paket No 2 – Tarla içi sulama şebekelerinin yeniden inşa edilmesi: Bu bileşen toplam uzunlukları 20.56 km olan mevcut sulama şebekelerinin ve toplam uzunlukları 10.8 km olan drenaj / su toplama ağlarının rehabilitasyonunu içermektedir.
Paket No 3 – Su tasarruf teknolojileri için tatbikat noktası oluşturulması: Bir tatbikat noktası için damla sulama sistemi inşa edilmesini kapsamaktadır.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
• Detaylı Mühendislik Tasarımlarının Revizyonu
o Paket No 1: Sarymsak ana kanalının ve üzerindeki yapıların rehabilitasyonu;
o Paket No 2: Aşağıdaki iki kısımdan oluşacak şekilde tarla içi sulama şebekelerinin ve yapılarının rehabilitasyonu/inşaatı:
 Kısım 1: Karabura ve Chimgent kırsal yerleşimlerindeki tarla için sulama şebekeleri
 Kısım 2: Karasai kırsal yerleşimindeki tarla için sulama şebekeleri
o Paket No 3: Su tasarruf teknolojileri için tatbikat noktası oluşturulması
• İnşaat İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İhale Desteği Sağlanması
• İnşaat Kontrollüğü
• Kusur Sorumluluk Dönemi Yönetimi
• Operasyon Yönetimi ve Bakım (OM&M) Kılavuzları’nın Hazırlanması
• Sosyo-Ekonomik Analizlerin Hazırlanması
• Eğitim ve Beceri Aktarımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir