Proje Adı: Muğla Atık Su Arıtma Tesisi ve İçme suyu Şebekesi Tasarımı, Atık Su Şebeke Tasarımının kontrolü ve İnşaat Kontrollüğü İçin Danışmanlık Hizmetleri

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: DORNIER SCHNIEDER CONSULTING

Etiketler: Türkiye, Dünya Bankası, Altyapı, Atık su Arıtma Tesisi, Su Şebekesi, Atık su Şebekesi, Tasarım, Kontrollük, Teknik Destek

Projenin ayrıntılı anlatımı:
Proje alanı, Ege Bölgesi’nin güneyinde yer alan Muğla İl Merkezi’dir. İl Merkezi’nin güneyindeki ova Muğla Polyesi olarak isimlendirilen kapalı havzadır.
İl merkezinde 2000 yılı nüfus sayımına göre 43 845 kişi yaşamaktadır. 2020 ve 2040 yılları nüfus tahminleri ise yeni kanun ile belediye sınırlarına giren yeni yerleşimler beraber ile sırasıyla 67 906 ve 84 842 kişidir.
Karşılığı alınamayan su oranı, %61 olarak tespit edilmiştir. Yaklaşık 400 m terfi ile kente iletilen suyun kaybının önlenmesi, işletmenin gelir-gider dengesini önemli oranda etkilemektedir.
Muğla İl Merkezi’nde kanalizasyon şebekesi olmayıp, tüm il merkezinde atıksu bertarafı foseptiklerle sağlanmaktadır. Zemin geçirgenliğinin yüksek olması nedeniyle sızdırmalı tanklar da kullanılmaktadır.
Atıksu arıtımı yapılmaması ve sızdırmalı foseptiklerden atıksuların sızması toprak ve yeraltısuyu kirliliği ile kentte kokuya sebep olmaktadır. Diğer yandan yeraltısuyu tablasına sızan sular içmesuyu kaynaklarına ve Gökova Körfezi’ne ulaşmaktadır.
Proje Kapsamında yapılması planlanan çalışmalar;
– Yüksek kayıp bulunan içmesuyu sisteminin iyileştirilmesi,
– Kanalizasyon şebekesinin inşa edilmesi, ve
– Atıksu arıtma tesisinin inşa edilmesidir. Muğla Kent Merkezi’nin kapalı havza içinde bulunması nedeniyle arıtılmış atıksuyun deşarjı için uygun bir çözümün oluşturulması da ana görev başlıkları arasında yer almaktadır.
Proje, Tasarım ve İnşaat Kontrollüğü olmak üzere iki ana faaliyetten oluşmaktadır.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
A. Nolu Faaliyet : Tasarım ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması
– Ana Su Temin Sistemi ve Dağıtım Sisteminin Rehabilitasyonuna yönelik olarak; Ölçüm ve Tespit Çalışmaları yapılması, Hidrolik Modelin Kurulması ve bu çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda İçmesuyu Sistemi Rehabilitasyon İşleri Projelerinin Hazırlanması.
– Mevcut Kanalizasyon Şebekesi ve Pompa İstasyonları Projelerinin incelenmesi, proje hedef yılındaki nüfus için yeterli olup olmadığının belirlenmesi, gerekmesi durumunda revize edilmesi, yeni yerleşim yerleri için kanalizasyon şebeke projelerinin hazırlanması.
– Atıksu Arıtma Tesisi ve Arıtılmış Atıksu Deşarj Hattı Kavramsal Tasarımının hazırlanması, Tesis Kapasitesi ve Giriş-Çıkış Su Kalitesinin belirlenmesi, Çamur Yönetimi ve Tasarım Raporu ile Kavramsal Çizimlerin Hazırlanması aşamalarından oluşmaktadır.
– İhale Dokümanlarının hazırlanması, ihale sürecinde Belediyeye teknik destek verilmesi ve başarılı teklif sahipleri ile Belediye arasında imzalanacak Nihai Sözleşme Dokümanlarının hazırlanması.
B. Nolu Faaliyet : İnşaat Denetim Hizmetleri
Bu faaliyet kapsamında,
– Yüklenicinin Mobilizasyonu aşamasında, Yüklenicinin Sözleşme hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi.
– Atıksu Arıtma Tesisi Nihai Tasarımlarının İncelenmesi ve Onaylanması
İnşaat Denetimi aşamasında, Proje Yönetim Hizmeti, İnşaat Kontrollüğü Hizmeti, Geçici Kabul ve İşletmeye Alma Hizmetleri ile Kesin Kabul ile Kesin Hesap hazırlama hizmetleri, bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir