TEMELSU, 2001 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 2002 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 2005 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarını almıştır. Yönetim sistemleri her yıl düzenli olarak ilgili iç ve dış denetimlerden geçmektedir. 2015 yılında Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetimi sistemleri tek bir çatı altında birleştirilerek Entegre Yönetim Sistemi olarak hayata geçirilmiştir.

TEMELSU, 2019 yılı itibarı ile TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Entegre Yönetim Sistemi’nin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi Yönetimin liderliğinde ve tüm TEMELSU çalışanlarının katkılarıyla sağlanmaktadır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Kendi çalışma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde en kaliteli hizmeti sunmak,
 • Yürürlükteki uygunluk yükümlülükleri ve standartlara uyumlu çalışmak,
 • Müşteri odaklı çalışmak ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmak,
 • Personelin sağlıklı, güvenli, konforlu ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak ve motivasyonunu artırmak,
 • Yapılan işlerle ilgili kaynakları temin etmek,
 • Proje hizmetleri sırasında olası hataları en aza indirerek zaman tasarrufu ve kalite artışı sağlamak,
 • Eğitim düzeyi yüksek, yaratıcı, üretken ve sorumluluk sahibi personel istihdam etmek ve yurtiçi, yurtdışı seminer, sempozyum, kongre ve eğitimlerle personelin sürekli gelişimini sağlamak,
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
 • Bütün personelin entegre sistem dokümanlarını öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak,
 • Yapılan çalışmalarda ilgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamak,
 • Risk ve fırsat analizi yapmak,
 • Riskli alanlarla ilgili gerekli önlemleri almak; tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik gerekli önlemleri almak ve alınan önlemleri sürekli iyileştirmek,
 • Atıkları azaltarak çevre performansını sürekli iyileştirmek,
 • Kirliliği, kaynağında yok ederek önlemek,
 • Enerji, su, kağıt vb. gibi kaynakların tasarrufunu teşvik etmek,
 • TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmak ve sürekli iyileştirmek TEMELSU’nun kalite politikasıdır.