TEMELSU UZMANLARININ KONGRE BİLDİRİLERİ VE YAYINLANAN MAKALELERİ

60- ÇOK SIRALI ÖNGERMELİ KALICI KAYA ANKRAJLARI ARASI YATAY MESAFENİN 3D SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE OPTİMİZASYONU, 2022, Ö.Kökten & Y.Yaşar, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı, Kayseri (PDF»)

59- HEYELANLARIN KESME KAZIKLARI İLE STABİLİZASYONU VE DİNAMİK ANALİZİ, 2022, Y.Yaşar & Ö.Kökten & T.Feyizoğlu, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı, Kayseri (PDF»)

58- YUMUŞAK KİL ZEMİNE OTURAN DOLGULARIN TAŞ KOLON VE KADEMELİ DOLGU YÖNTEMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ, 2022, T.Feyizoğlu & Ö.Kökten, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı, Kayseri (PDF»)

57- BİR HEYELAN MODELİ ÖZELİNDE BETON AĞIRLIK BARAJ İLE KAPALI KUTU BARET DİYAFRAM DUVAR SİSTEMİNİN YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ, 2022, Ö.Kökten, MIDAS Geoteknik Semineri, Ankara (PDF»)

56- ROLE OF CONSULTING AND CONTRACTING INDUSTRY IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF TURKEY, 2017, D.İnözü, 42nd Annual Meeting of the Islamic Development Bank Group, Jeddah (PDF»)

55- MAKİNA KÜTLE TEMELLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI, M.S. Ölmez & H.Kostak, 2022, 2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, Kyrenia (PDF»)

54- YÜKSEK ÖRTÜ YÜKÜNE SAHİP TÜNELLER İÇİN BİR VAKA ANALİZİ, 2019, Ö.Kökten, E.Asma, M.Küçükaslan, G.Eryılmaz, S.Güney, A.Durukan (PDF»)

53- 30M DEEP EXCAVATION BRACED BY DIAPHRAGM WALL AND STRUTS IN SOFT ORGANIC CLAY, 2019, Ö.Kökten & E.Yıldız (PDF»)

52- COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE PHASE TRANSFER BEHAVIOUR OF InP/ZnS AND CuInS/ZnS QUANTUM DOTS AND CdSe/ZnS QUANTUM DOTS UNDER VARYING ENVIRONMENTAL CONDITIONS, 2019, H.Şengül, D.Marşan, A.Özdil (PDF»)

51- DISPLACEMENT BASED DESIGN OF MULTI LEVEL ANCHORED DEEP EXCAVATIONS, 2018, Ö.Kökten, T.M.Ghalandari, E.Yıldız, European Conference on Geotechnical Engineering, Skopje (PDF»)

50- SURVEY ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL RESILIENCY POTENTIAL OF A GROUP OF SEVESO ORGANIZATIONS IN TURKEY, 2018, H.Şengül, D.Marşan, T.Gün (PDF»)

49- A STUDY ON THE RELIABILITY ANALYSIS OF A DEEP EXCAVATION SUPPORTED WITH ANCHORED PILE WALLS, 2018, Ö.Kökten & E.Yıldız, European Conference on Geotechnical Engineering, Skopje (PDF»)

48- MINIMIZING EXCESS PRESSURES BY OPTIMAL VALVE LOCATION AND OPENING DETERMINATION IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS, 2017, G.Gençoğlu & N.Merzi, Procedia Engineering (PDF»)

47- TRADING-OFF CONSTRAINTS IN THE PUMP SCHEDULING OPTIMIZATION OF WATER DISTRIBUTION NETWORKS, 2016, G.Gençoğlu & N.Merzi, Journal of Urban and Environmental Engineering (PDF»)

46- ZAYIF ZEMİN KOŞULLARINDA ŞEHİRİÇİ TÜNELCİLİK ÖRNEĞİ, KONAK TÜNELİ, 2016, Ö.Kökten, T. Solak, E.Sopacı, 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi (PDF»)

45- DETERMINATION OF GENETIC ALGORITHM PARAMETERS FOR THE DESIGN OF A WATER DISTRIBUTION NETWORK, 2015, G.Gençoğlu & N.Merzi (PDF»)

44- RELIABILITY ANALYSIS OF AN ANCHORED CONTIGUOUS PILE WALL IN ANKARA CLAY WITH THE RANDOM SET FINITE ELEMENT METHOD, 2015, Ö.Kökten & S.Akbas (PDF»)

43- ÇOK TABAKALI ELASTIK ZEMINLERDE YÜZEYSEL TEMEL OTURMALARININ EŞDEĞER ELASTIK YÖNTEM KULLANILARAK HESAPLANMASI, 2014, Ö.Kökten, S.Akbaş, Ü.Soygür (PDF»)

42- MURATLI BARAJI: ASFALT KAPLAMALI BARAJ GÖVDESI, B. Eksen, 2014- 2. Barajlar Kongresi, İstanbul (PDF»)

41- GÜLLÜBAĞ BARAJI SEDIMENT SAVAĞI, E. Eski Öztürel, 2014- 2. Barajlar Kongresi, İstanbul (PDF»)

40- BEYHAN-1 BARAJI SSB BARAJ GÖVDESI, E.Yıldız, 2014- 2. Barajlar Kongresi, İstanbul (PDF»)

39- ATATÜRK BARAJI VE HES: ÖLÇÜMLER VE BARAJ DAVRANIŞI- A.R. Öç, 2014- 2. Barajlar Kongresi, İstanbul (PDF»)

38- IMPROVEMENT OF KAYRAKKUM DAM AND RESERVOIR SAFETY– F. Gürdil & E Yıldız, 2014 (PDF»)

37- DESIGN OF 20 M DEEP EXCAVATION WITH PERMANENT ANCHORED SECANT BORED PILE WALL (SBPW) AND CONTIGUOUS BORED PILE WALL (CBPW) AS RETAINING STRUCTURE OF CUT AND COVER TUNNEL, Ö.Kökten, 2014, World Tunnel Congress, Brazil (PDF»)

36- BİR BARAJ İNŞAATI ÖRNEĞİNDE DENGE BACASI KAZISI ŞEV TASARIMI, Ö.Kökten & E.Yıldız, 2014 – Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara (PDF»)

35- YUMUŞAK ZEMİN ÜZERİNDE YER ALAN KÖPRÜ YAKLAŞIM DOLGULARI OTURMALARININ KAZIKLAR İLE AZALTILMASI, Ö.Kökten & S.Akbaş, 2014, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara (PDF»)

34- RCC DAMS IN TURKEY, 2013 Dushanbe, Tajikistan- IsDB Bank Annual Meeting (PDF»)

33- BETON AĞIRLIK & SSB BARAJLAR SİSMİK TASARIMIE Yıldız&F Gürdil, 2013 tm dergisi sayı:27 Lisbon 15th World Earthquake Conference (PDF»)

32- Pump Scheduling Optimization of Water Distribution Networks Using Genetic Algorithms, G.Gençoğlu, 2012, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Ankara (PDF»)

31- SEISMIC DESIGN OF A HYDRAULIC FILL DAM (KAYRAKKUM DAM)- EYıldız & FGürdil 2012-Lisbon (PDF»)

30- SEISMIC HAZARD ASSESSMENT ÇETIN DAM– EYıldız&RGüner, 2012- Lisbon 15th World EQ Conference (PDF»)

29- SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON (SSB) BARAJLAR– F. Gürdil  2012, tm dergisi sayı:26 (PDF»)

28- SEISMIC DESIGN OF CONCRETE GRAVITY OR RCC DAMS- E Yıldız & F Gürdil, 2012 (PDF»)

27- DESIGN OF FOUNDATION REMEDIATION FOR A RCC DAM- E Yıldız & F Gürdil, 2012, Zaragoza (PDF»)

26- DESIGN OF RCC DAM IN HIGH SEISMIC AREA- E Yıldız & F Gürdil, 2012 Zaragoza RCC Dams (PDF»)

25- YÜKSEK SISMISITELI BÖLGEDE 170 M KAYA DOLGU BARAJIN TASARIMI- EYıldız&RGüner,2011-Ankara (PDF»)

24- OPTIMIZATION OF SUPPORTS IN A ROAD TUNNEL THROUGH CONGLOMERATE DURING CONSTRUCTION- T.Solak & B.Ulukan & G.Sirel, 2011 – 1st International Congress on Tunnels and Underground Structures in South-East Europe, Croatia (PDF»)

23- BETON AĞIRLIK VEYA SSB BARAJLARIN TASARIM DEĞERLENDIRMESI– EYıldız & FGürdil, 2011-Ankara (PDF»)

22- HİDROLIK DOLGU BİR BARAJIN (KAYRAKKUM BARAJI) SİSMİK ANALİZİ– EYıldız & FGürdil, 2011-Ankara (PDF»)

21- BARAJLARIN SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİ- RGüner&EYıldız, 2011-Ankara 1. Sismoloji Konferansı (PDF»)

20- DYNAMIC BEHAVIOUR OF 170 M ROCKFILL DAM IN SEISMIC AREA-EYıldız&RGüner,2011-Melbourne (PDF»)

19- DAM REHABILITATION IN KYRGYZSTAN– F. Gürdil, 2011-Water Power and Dam Construction (PDF»)

18- SAFETY IMPROVEMENT AND REHABILITATION OF DAMS IN CENTRAL ASIA, KAYRAKKUM DAM– F. Gürdil, Hydro 2007, Granada-SPAIN (PDF»)

17- CİNDERE BARAJININ YAPISAL TASARIMI– F. Gürdil, 2004- 1. Ulusal Barajlar Sempozyumu (PDF»)

16- SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON BARAJLAR, PUZOLAN & UÇUCU KÜL KULLANIMI, 2004 – FAnık & FAlkaN, 1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu (PDF»)

15- AL-WEHDAH BARAJI ALTERNATİF İNŞAAT YÖNTEMİ – F. Gürdil & Ferda Alkan, 2004-DSİ (PDF»)

14- BARAJ KAZILARI KAYASINIFLAMASI & DURAYLILIK ANALİZLERİ- M.Akıncı & E.Sopacı,2004 (PDF»)

13- CİNDERE BARAJININ YAPISAL TASARIMI– F. Gürdil, 2004  İnş Müh 17.Teknik Kongre (PDF»)

12- STRUCTURAL DESIGN OF CINDERE DAM-  F. Gürdil  & S. Batmaz, 2003 Madrid-RCC Dams (PDF»)

11- ENJEKSİYON KARIŞIMLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ, 2001 – Hasan Özkan-DSİ (PDF»)

10- ENJEKSİYON KARIŞIMLARINDA UÇUCU KÜL KULLANIMI, 2001 – Hasan Özkan -DSİ (PDF»)

9- SAFETY AND SUSTAINABILITY OF DAMS IN FORMER SOVIET UNION– Y. Sezginer, J. Hinks, Judahin, E. Jackson, K. Grigoryan, 2000 ICOLD Beijing,China (PDF»)

8- SEISMIC BEHAVIOR of an ASPHALTIC CONCRETE CORE DAM– F. Gürdil, 1999 ICOLD Antalya (PDF»)

7- MANAGEMENT & REHABILITATION OF SALT AFFECTED AND FERTILITY DECLINED SOILS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY- Ali F. Küçükkarakurt, 1997,FAO (PDF»)

6- SOIL & WATER SALINIZATION IN AMUDARYA IN UZBEKISTAN – S. Sayın, 1997  (PDF»)

5- IRRIGATED AGRICULTURE & SOIL SALINITY IN TURKMENISTAN-R. Güner, 1997, Turkmenistan (PDF»)

4- KÖKLÜCE HES CEBRİ BORU SORUNU- C. Abbasoğlu & E. Kaleli, 1987, TMMOB 9.Teknik Kongre (PDF»)

3- SUUDİ ARABİSTAN’DA PROJE HİDROLOJİSİ ÇALIŞMALARI-S. Aydın & A. Egemen, 1987, TMMOB 9.Teknik Kongre (PDF»)

2- SUUDİ ARABİSTAN BARAJLARI- D. İnözü,1987, TMMOB 9.Teknik Kongre  (PDF»)

1- SU YAPILARIYLA İLGİLİ YENİLİKLER- Y. Sezginer, 1985, Hidroelektrik Enerji Sempozyumu (PDF»)