Proje Adı: Şanlıurfa Kenti Yağmursuyu Hatları Uygulama Projesi Hazırlanması İşi

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Şanlıurfa Belediye Başkanlığı

Etiketler: Türkiye, Şanlıurfa Belediyesi, Yağmur suyu, Tasarım

Projenin ayrıntılı anlatımı:
İşin kapsamı, özellikle kırsal alanlardan aldığı göçlerle son yıllarda nüfusu hızla artan kent merkezinin bazı kesimlerinde plansız yapılaşma nedeniyle dere yatakları kapanmış olup, bazı kesimlerinde de yapılaşma nedeniyle yağmursuyu drenajı sorunlarının giderilmesi amacıyla Şanlıurfa Belediyesi tarafından boru döşenmesi planlanan yaklaşık 30 km. uzunluğundaki yağmursuyu hatlarının değerlendirilmesi; yağmursuyu borularının güzergah ve boyutlarının belirlenmesi; tesisin kavramsal tasarımı ile uygulama projelerinin hazırlanmasıdır. Güzergah boyunca şeritvari haritalar alınarak 30 km. uzunluğunda ve 300 – 2000 mm çapında beton borulardan oluşan yağmursuyu şebekelerinin tasarımı yapılmış ve uygulama projeleri hazırlanmıştır.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
Temelsu personeli aşağıdaki görevleri yürütmüştür.
• Mevcut verilerin incelemesi, gerekli meteorolojik, jeolojik, topografik vs. verilerin toplanması, sorunlu bölgelerin tanımlanması,
• Mevcut haritaların incelenmesi ve güncelleştirilmesi,
• Proje tasarım kriterlerinin oluşturulması,
• Mevcut drenaj planlarının incelenmesi,
• Yağmursuyu sistemi için alternatif çözümlerin belirlenmesi,
• Önerilen yağmursuyu hatlarının güzergahlarının belirlenmesi,
• Hidrolik çözüm oluşturulması,
• Sanat yapılarının tasarımı ile, betonarme hesap ve çizimlerinin yapılması,
• Keşif ve
• Aşamalı yatırım programının hazırlanması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir