Proje Adı: ŞANLIURFA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2 ALTYAPI (96 ha) ve ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI TASARLA ve İNŞA ET KONTROLLÜK İŞİ

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: CFCU

Ortaklar: H.P. Gauff Ingenieure, Mott Mac Donald

Etiketler: Türkiye, CFCU, Altyapı, Atık Su Arıtma Tesisi, Kontrollük

Projenin Ayrıntılı Anlatımı:
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin elektrik, telekomikasyon, doğalgaz, yol, depo ve iletim hattı, içmesuyu, yağmursuyu ve atıksu şebekesi gibi altyapı işleri ile bünyesindeki tesislerden kaynaklanan atıksuyun arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisinin kurulmasına karar verilmiştir. İnşa edilecek 1. kademesi 7 992 m3/gün ve 2. kademesi 59 400 m3/gün olan tesiste atıksu arıtıldıktan sonra tesis çıkış suyu Avrupa Birliği Deşarj Kriterleri’ne uygun olarak alıcı ortama deşarj edilecektir. Yapılan çalışmalar neticesinde tesisin ön çökeltme + biyolojik arıtma prosesleriyle çalıştırılması, karma OSB olması nedeniyle atıksu özelliklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikler için gerektiğinde kimyasal + biyolojik arıtma prosesleriyle çalıştırılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:

• Yüklenici Sözleşmesinin yönetimi
• Yüklenici ile yapılan sözleşme ve eklerinin incelenmesi
• Yüklenici tarafından hazırlanan tüm hesapların ve uygulama projelerinin kontrolü
• Mevcut rapor ve verilerin gözden geçirilmesi
• İnşaat programının değerlendirilmesi
• Topoğrafik ölçüm ve jeolojik araştırmaların kontrolu
• İnşaat Kontrollüğü (inşaat işleri, mekanik ekipman test ve montajı, elektrik ekipman test ve montajı, işletmeye alma)
• Geçici kabul öncesi eksik ve kusurların tespiti.
• Yüklenici tarafından hazırlanan taslak ve nihai İşletme ve Bakım Talimatlarının kontrolü ve onayı.
• Yüklenici tarafından hazırlanan iş sonu (As-built) projelerinin kontrolü.
• Kabul (Geçici ve Kesin Kabul) heyetlerinde görev almak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir