Proje Adı: Türkiye Çapında Mastır Planı Hazırlanması, Drenaj Ve Tarla İçi Geliştirme Çekirdek Programının Dizaynı Ve Uygulama Çalışmaları İçin Müşavirlik Hizmetleri

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: World Bank

Ortaklar: EDECO (Hollanda) DAPTA (Türkiye) SU-YAPI (Türkiye)

Etiketler: Türkiye, Dünya Bankası, Sulama, Master Plan, Kontrollük

Proje, tüm aşamalarda, Dünya Bankası’nın sağladığı kredi ile desteklenmiş olup, Müşavirlik Hizmetleri aşağıdaki ana konuları içermektedir:
a) GDRS (Kırsal Hizmetler Genel Müdürlüğü) Kamu Yatırım Ödenekleri’nin yıllık olarak gözden geçirilmesi,
b) DSİ’nin tamamlanmış ve devam eden sulama ve drenaj projeleri listesinden seçilmiş Drenaj ve Tarla-içi Geliştirme İşlerine ait Çekirdek Programın Uygulanması, yapım kontrollüğü ve uygulanmakta olan işlerin performans gözetimi.
Beklenilen rehabilitasyon çalışmaları aşağıdaki gibidir:

. 275,000 ha alanda yeraltı boru drenajı,
. 78,000 ha alanda tuzluluk ve alkalilik rehabilitasyonu,
. 170,000 ha alanda tarla yolları.

Müşavirlik Hizmetleri detaylı olarak aşağıda belirtilmiştir :

a) GDRS (Kırsal Hizmetler Genel Müdürlüğü ) Kamu Yatırım Ödenekleri’nin yıllık olarak gözden geçirilmesi ve her yıl güncelleştirilmesi gereken veriler bazında revizyon olanağı sağlayan projelerin teknik, ekonomik, tarımsal ve mali göstergelerinin elde edilebildiği bir Bilgisayar Yönetim Bilgi Sistemi’nin kurulması.
b) Drenaj ve Tarla-içi Geliştirme İşleri Çekirdek Programının Dizayn ve Uygulaması;

i) Kuarter açıklı mevcut drenlerin kollektör boruları ile değiştirilmesinin ekonomik gerekçesini analiz ertmek amacıyla tamamlanmış drenaj sistemleri ile ilgili tüm bilgi, veri ve dökümanların gözden geçirilmesi. Bu çalışma DSİ için de aynı şekilde uygulanan inceleme ile birlikte değerlendirilmiştir.
ii) İşveren ile işbirliği yapılarak ve mevcut yıllık kamu yatırımı ödenekleri gözönünde tutularak, yıllık yatırım programları hazırlanmış ve bu programlara göre fizibilite raporu ile kati projelerin hazırlanması için gerekli tüm araştırmalar, metraj cetvelleri, keşif özetleri ve detaylı incelemeler yapılmıştır.
iii) Gerektiği yerde yeraltı drenleri için ön proje ve kati projelerin hazırlanması.
iv) Gerektiği yerde tarla yolları için ön proje ve kati projelerin hazırlanması.
v) Detaylı araştırmalara göre gerektiği yerde rehabilitasyon gereksinimlerin hazırlanması.
vi) Yüzey ve yeraltı drenaj seçenekleri arasındaki ekonomik karşılaştırmaya göre tespit edilen seçenekler için kati proje ve uygulama projelerinin hazırlanması. Yıllık işletme ve bakım masrafları da ekonomik değerlendirme kapsamında dikkate alınmıştır.

c) Yapım kontrollüğü ve üç aylık, yarım yıllık ve yıllık iş ilerleme raporlarının hazırlanması.
d) Tüm alt-projeler için ayrı ayrı iş bitirme raporları ve iş-sonu projelerinin hazırlanması.
e) Faaliyetlerin her aşamasında İşveren personeline eğitim vermek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir