Proje Adı: Türkiye Çapında Mastır Planı Hazırlanması, Sulama Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi, Drenaj Ve Tarla İçi Geliştirme Çekirdek Programının Dizayn Ve Uygulama Çalışmaları İçin Müşavirlik Hizmetleri

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: EDECO (Hollanda) DAPTA (Türkiye) SU-YAPI (Türkiye)

Etiketler: Türkiye, Dünya Bankası, Sulama, Master Plan

 

Proje, tüm aşamalarda, Dünya Bankası’nın sağladığı kredi ile desteklenmiş olup, Müşavirlik Hizmetleri aşağıdaki ana konuları içermektedir:

a) Sulama Stratejisi’nin gözden geçirilmesi, Türkiye çapında Mastır Planı Hazırlanması ve bir Çekirdek Programının projelendirilmesi ve uygulanması. Hazırlanan plan toplam yaklaşık 2.3 milyon hektar sulama alanı üzerinde 300 önemli projeyi kapsamaktadır ve her yıl güncelleştirilen verilere bağlı olarak sürekli gözden geçirilip düzeltilmektedir.
b) Sürekli güncelleştirilmesi gereken Yıllık Kamu Yatırımı ve Uygulama Programlarının hazırlanmasında İşverene yardım etmek.
c) DSİ’nin tamamlanmış ve devam etmekte olan başlıca sulama ve drenaj projeleri listesinden seçilmiş Drenaj ve Tarla-içi Geliştirme Çekirdek Programının hazırlanması.
İşlerin ana hedefi, DSİ’nin başlıca sulama yatırımlarını 1988 ve 1997 arasındaki 10-yıllık dönem içinde mevcut bütçe istihkakına göre tayin etmektir.

Müşavirlik Hizmetleri detaylı olarak aşağıda belirtilmiştir:
i) Geçmiş yıllarda tarım sektöründe makro düzeyde ve sulama alt-sektöründe detaylı olarak uygulanan politika ve stratejilerin gözden geçirilerek sulama geliştirilmesi için yeni politika ve stratejinin belirlenmesi.
ii) Belirlenen yeni stratejiye uygun olarak, halen işletilen projelerin rehabilitasyon ve tamamlanmasını içeren bir mastır planının hazırlanması, gerekirse, devam eden projelerin tamamlanması ve öncelik sırasını yansıtarak planlanan yeni projelerin başlatılması .
iii) Mastır planı üzerine kurulu olan projeler için uzun vadeli yatırım programının hazırlanması ve güncelleştirilmiş v erilere göre programın her yıl yenilenmesi.
iv) DSİ’nin mevcut ve devam eden başlıca sulama projeleri için drenaj ve tarla-içi geliştirme işlerinin rehabilitasyon gereksinimleri üzerine bir Ön Raporu’nun hazırlanması. Ön Raporda tanımlanan rehabilitasyon projelerine öncelik verilmesi, uygulama projelerinin ve teklif dökümanlarının hazırlanması; Drenaj ve Tarla-içi Geliştirme İşi için Dünya Bankası Kredisi destekli iki adet dört-yıllık dilimler halinde uygulamadan sonra geliştirilecek rehabilitasyon projelerinin denetlenmesi ve performansının gözlemlenmesi.
v) DSİ’nin başlıca sulama projelerini tüm teknik ve ekonomik göstergeleri ile yansıtan ve Kırsal Hizmetler Genel Müdürlüğü (GDRS), Devlet Planlama Organizasyonu (SPO) vs. gibi konuyla ilgili tüm diğer kuruluşlar ile ilişkin bir Yönetim Bilgi Sisteminin hazırlanması. Hardware ve Software gereksinimlerinin tanımlanması ve DSİ personeline bu konuda eğitim verilmesi.
vi) Gerek iş yerinde eğitim gerek yurtdışında araştırma ile karşı taraftaki personelin teknik yeterliliğini arttırmak amacıyla DSİ’ye yardım etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir