Proje İsmi: Kayseri Develi 2. Merhale Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapım İşi

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Yerli

Ortaklar: Sarp İnşaat ve Mühendislik Ltd. Şti.

Etiketler: Türkiye, Yerli, Sulama, Planlama, Tasarım

Proje alanı; Kayseri ili Develi Kapalı Havzası ile Seyhan Nehri – Zamantı kolu üzerinde bulunan Frakdın ovasıdır. Proje ile yaklaşık 36000 ha arazi sulanacak, 2 adet HES ile enerji üretilecektir. Ayrıca, RAMSAR sözleşmesi kapsamında bulunan Sultan Sazlığı ve Yay Gölü’nün su ihtiyaçları temin edilecektir. Proje iki aşamada ele alınacaktır.
1. Aşamada; Develi Ovası 2. Merhale Projesinin Planlama Revizyonu ile Zamantı Irmağı üzerinde yapılacak baraj ile sulanacak Frakdın Ovası’nın planlama çalışmaları yer almaktadır.
2. Aşamada; 1. aşamada yapılacak planlama çalışmalarına göre tüm sulama sahalarının kati projeleri yapılacaktır.
Proje ile yaklaşık 36000 ha tarım arazisi yeterli sulama suyuna ve modern sulama sistemlerine kavuşacaktır. Sulak alanlar sürdürülebilir hale gelecektir.
Çiftçi gelirlerinde ve istihdamda önemli artışlar sağlanacaktır. Develi Ovası’ndaki drenaj yetersizlikleri çözülecek ve tabansuyu bitki kök bölgesinin altına düşürülerek yüksek verimlerin elde edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında yapılacak tesislerin düşülerinden faydalanarak enerji üretilecektir.
Proje kapsamında, ana done çalışmaları olarak; Arazi Tasnif ve Drenaj Raporları, Hidroloji Raporu, Doğal Yapı Gereçleri Raporu, Mühendislik Jeolojisi Raporu, Tarımsal Ekonomi Raporu hazırlanacaktır.

Temelsu Tarafından Sağlanan Asıl Hizmetlerin Tanımı:
• Planlama ön raporunun hazırlanması,
• Harita alım çalışmaları,
• Zemin araştırmaları,
• Arazi sınıflandırma ve drenaj etüdlerinin arazi çalışmalarının (36000 ha) yapılması ve raporlarının hazırlanması,
• Gümüşören Barajı planlama raporunun hazırlanması,
• Develi 2. merhale planlama revizyon raporunun hazırlanması
• Aplikasyon müstenit sulama projesi ön raporunun hazırlanması,
• Şebeke planlarının düzenlenmesi,
• Sulama sahasına ait üst havza planlarının hazırlanması,
• Aplikasyona müstenit sulama projesi için, nirengi ağının teşkili, poligon ve nivelman noktalarının tesisi,
• Aplikasyona müstenit sulama projesine ait ana, yedek, tersiyer ve tahliye kanalları aplikasyonlarının yapılması,
• Sulama şebeke kanal projelerinin hazırlanması,
• Sulama şebekesine ait sanat yapıları projelerinin hazırlanması,
• Sulama projesine ait keşif – metraj ve Yeşil dosyaların hazırlanması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir