Proje Adı: KIRGIZ CUMHURİYETİ SU YÖNETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ İÇİN MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Ülke: Kırgızistan

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: Mott MacDonald Ltd.

Etiketler: Kırgızistan, Dünya Bankası, Sulama, Baraj, Tasarım, Teknik Destek, Kontrollük

Müşavirlik hizmetleri, çoğunlukla üç güney bölgesinde yer alan, ülke boyunca dağılmış, 85.000 ha civarında bir alanı kaplayan 19 sulama sistemi için araştırmalar, sondajlar, tasarımların hazırlanması ve uluslararası standartlarda teknik şartnamelerin hazırlanmasını içermektedir. Sınır geçen nehirler için de, Müşavir nehir havzası yönetim planlarını hazırlamıştır. Proje kapsamındaki çeşitli sulama alanları, baraj güvenlik planlarının hazırlandığı ve gerekli rehabilitasyon işlerinin tasarlandığı Papan ve Naiman barajlarından su almaktadır. Her bir sulama alanı için özel tasarım raporları ve ihale dokümanları yanı sıra çevresel etki değerlendirmeleri yapılmış ve raporlar hazırlanmıştır. Proje bileşenlerinin inşaat kontrollüğü ve kalite kontrolü ve saha eğitimi de müşavirlik hizmetlerinin kapsamı dahilinde yapılmıştır.

TEMELSU tarafından sağlanan hizmetler:
Uluslararası ve yerel personelin ve alt yüklenicilerin aşağıda listelenen aktivitelerde yönetimi, koordinasyonu:
• Topoğrafik ve geoteknik araştırma ve incelemeler,
• Sulama sistemi için, Dünya bankası standart dokümanları kullanılarak rehabilitasyon tasarımlarının ve ihale dokümanlarının hazırlanması,
• Sınır geçen nehirler için nehir havzası yönetim planlarının hazırlanması,
• Barakların güvenlik değerlendirilmesi, baraj güvenlik planlarının hazırlanması ve gerekli işlerin tasarımı,
• Seçili sulama ve baraj bölgeleri için, mevcut bakım/onarım sistemlerin incelenmesi ve etkin yönetimsel düzenlemeler önerilmesi,
• Çevresel etki değerlendirilmesi çalışmaları ve Çevre İzleme Planının hazırlanması,
• Proje bileşenlerinin inşaat kontrollüğü, kalite kontrolü ve saha eğitimi.

Naiman Dam (40.5 m high)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir