Proje Adı: Su Teminin Artırma Projesi, Bisri Barajı İçin İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri

Ülke: LÜBNAN

Finans Kanynağı: Dünya Bankası

Etiketler: Lübnan, Baraj, Kontrollük, Dünya Bankası

Projenin ayrıntılı anlatımı:

Önerilen Bisri Projesi, 74 metre yüksekliğindeki bir barajdan ve bir tanesi baraj projesi içerisine entegre edilmiş küçük, diğeri ise barajın yaklaşık 3 km mansabında (bu sözleşmenin konusu dışında) olmak üzere 2 adet hidroelektrik santralden oluşmaktadır. Barajın mesnetler arası kret uzunluğu yaklaşık 740 m ve 12 m genişliğindedir. Tam dolu iken rezervuarın haznesi 125 Mm3’tür.

Bisri Barajı yağışlı mevsimlerde Bisri Nehri suları ile dolacak, kurak mevsimlerde ise bu suyu mansaba bırakacak şekilde planlanmıştır. Bu su Bisri Barajı’nın birkaç km mansabında bulunan Joun Güç Santralinde türbinlenecektir. Buradan sonra su Awali Koneyör Projesi’nin su alma yapısına gönderilecek ve. buradan da Awali Koneyörü aracılığıyla su arıtma tesisine transfer edilecektir. Son olarak dağıtım için Beyrut’a aktarılacaktır.

TEMELSU tarafından sağlanan hizmetler:

Temelsu ve Su Yapı, Mühendis sıfatıyla Bisri Baraj yapımının iş programına uygun şekilde ilerletilmesini, işlerin onaylı proje ve şartnamelere uygun olarak yürütülmesini ve teknik dökümanlarca öngörülen kalite standartlarına ve özelliklerine uygun olarak tamamlanmasını denetleyecektir. İnşaat programlarının, malzemelerin, işçiliklerin, inşaat metotlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi ve verilecek hizmetler arasındadır.

Temelsu ve Su-Yapı, dolgu tipindeki baraj, batardolar, dolusavak, derivasyon sistemi, su alma yapısı, cebri borular, küçük santral, baş borusu bağlantıları ve hidro-mekanik ekipmanların inşaat ve montajlarını da denetleyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir