Proje Adı: Amu Zang Sulama Rehabilitasyon Projesi Müşavirlik Hizmetleri

Ülke: ÖZBEKİSTAN

Finans Kaynağı: Asya Kalkınma Bankası

Ortaklar: Mott MacDonald

Etiketler: Özbekistan, Asya Kalkınma Bankası, Sulama, Tasarım, Kontrollük

 

Projenin Tanımı:

Projenin hedefi, tarımsal verimliliği iyileştirmek ve tarım gelirlerini sürdürülebilir hale getirmektir. Projenin başlıca hedefleri şöyledir: (i) Amu Zang Sulama Sisteminden sağlanan su temininin güvenirliğinin, etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması; ve (ii) proje alanında devam etmekte olan tarım reformlarına işlevsellik kazandırılması ve hızlandırılması. Projeyi oluşturan bölümler şöyledir: (i) Amu Zang sulama sisteminin rehabilitasyonu; (ii) sulama yönetiminin iyileştirilmesi çalışmalarına destek olunması; (iii) özel arazi gelişimine destek olunması; ve (iv) proje yönetimi, izleme ve değerlendirme. Proje aynı zamanda, pamuk ve hububata yönelik alternatif satın alma sistemleri geliştirerek ve proje alanında su iletim ücreti uygulamasını hayata geçirerek devam etmekte olan politika ve kurumsal refomlara katkıda bulunacaktır; bütün bunlar Hükümete ulusal giderleri karşılama politikasını geliştirmesinde yardımcı olunarak ve Su Kullanıcıları Birliklerinin işletim kılavuzları iyileştirilerek gerçekleştirilecektir. Proje ile hedeflenen anahtar sonuçlar şöyledir: (i) Amu Zan sulama sisteminin daha güvenilir ve etkin bir hale gelmesi ve veriminin artması (ii) su yönetimi sistemlerine yönelik yönetim kapasitesinin gelişmesi ve bu doğrultuda sulamayla ilgili görüşmeler yapılması, ve (iii) geliri artıran modern tarım teknolojilerinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tarımsal girdilere (tarım makinaları, gübreler ve tohum) erişimin daha iyi bir hale getirilmesi.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Asıl Hizmetlerin Tanımı:
Temelsu’nun Uzmanları tarafından sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
(i) Tüm inşaat, elektrik ve mekanik işleriyle ilgili detaylı tasarım, şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması,
(ii) Kurumsal kapasitenin oluşturulmasında İşverene destek verilmesi,
(iii) İnşaat Kontrollüğü ve tüm inşaat, elektrik ve mekanik işlerinin yönetimi,
(iv) Rehabilitasyonu yapılan sisteminin performansını ve etkinliğini izlemek ve ölçmek amacıyla bir proje izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi,
(v) Proje faaliyetlerini düzenli olarak izleyebilmeleri için Proje Uygulama Birimi ile Proje Yönetim Ofisi personelinin eğitilmesi,
(vi) Çevre yönetimi planlarının ve uzun vadeli çevre izleme programının hazırlanması,
(vii) Proje kapsamındaki tüm rehabilitasyon çalışmalarının çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve çalışmaların ekolojik etkilerini azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir plan hazırlanması,
(viii) Proje Yönetim Ofisi ile Proje Uygulama Birimi personeline, modern sosyo-ekonomik araştırmalar konusunda hizmet içi eğitim verilmesi,
(ix) Proje alanıyla ilgili olarak temel nitelikte bir sosyal araştırma çalışması yürütülmesi,
(x) Projenin sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi,
(xi) Topografik ve jeodezik incelemelerin; hidrojeolojik ve jeolojik ölçümler ile araştırmaların; toprak ve su üzerinde yapılan incelemeler ile koşullu araştırmaların koordinasyonu ve denetlenmesi,
(xii) Bir SCADA sistemini içeren bir karar destek sisteminin geliştirilmesi ve kurulması,
(xiii) Su Kullanıcıları Birliklerinin kurulması ve eğitilmesi konusunda Proje Yönetim Ofisine destek verilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir