Proje Adı: Drenaj, Sulama Ve Sulak Alanların İyileştirilmesi Projesi 1. Aşama (DIWIP) Görev A

Ülke: ÖZBEKİSTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: MOTT MACDONALD LIMITED (İNGİLTERE)

Etiketler: Özbekistan, Dünya Bankası, Sulama, Fizibilite

Bu Proje toplam 2 etaptan oluşur: Sözleşme A ve B.
Sözleşme A aşağıdaki fizibilite çalışmalarını kapsar;
• Güney Karakalpakstan Ana Kolektör Dreni (SKMCD) ve
• Karateren Pompa İstasyonu
SKMCD ve Karateren Pompa İstasyonu’nun yapımından sonra aşağıda belirtilen işlerin teknik, ekonomik ve çevre açısından gelişimlerinin uygulama açısından uygunluğunun gözden geçirilmesi:
• Sichankul Kollektörünün yeniden modellenmesi
• KC-3’ün yeniden modellenmesi
• Dengizkul Paralel Kollektörü Projesi
• Sichankul-Sultandag-Dengizkul Batık Sistemi
• Yönetimin geliştirilmesi, sulama ve drenaj sisteminin işletim ve bakımı için aşağıdaki kalemleri kapsayan çalışma planları yapılması:
• Sulama ve drenaj suyunun gözlemlenmesi ve kontrolü için (proje alanında) kritik noktalardaki öncelikli altyapı ve teçhizatın belirlenmesi ve maliyet analizi,
• Güney Karakalpakstan’daki bölgesel olarak fazla olan sulama suyu kaybının azaltılması :
• Teknik ve ekonomik fizibilite, aşağıdaki işler için uygulama projesi ve teklif dokümanlarının hazırlanması:
• Kuzey Karakalpakstan Ana Kolektörü’nün yeniden yapılanması,
• Karateren Pompa İstasyonunun yeniden konumlandırılması ve,
• Sulama ve drenaj sisteminin işletim ve bakım işlerinin geliştirilmesi için 2 yıllık inşaat işleri değerinde öncelikli iş ve malzemenin belirlenmesi,
• Taşkent’teki Proje Uygulama Birimi’ne (PIU)’ne aşağıdaki konularda yardım etmek:
• Karakalpakstan, Bukhara ve Kashkadarya’daki şubelerin kurulumu ve işletimi,
• Satınalma planları, iş ve malzeme teklif daveti dahil Proje Uygulama Planının hazırlanması,
• Proje uygulamasının izlenmesi için izleme ve değerlendirme sisteminin hazırlanması ve hissedar ve kar ortaklarıyla karşılıklı görüşmeler sağlamak.
• Proje maliyeti, etkisi, karının belirlenmesi ve ekonomik analizlerin yürütülmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir