Proje Adı: Drenaj, Sulama Ve Sulak Alanların İyileştirilmesi Projesi Aşama 1 (DIWIP) Görev B

Ülke: ÖZBEKİSTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Sözleşme Bedeli: MOTT MACDONALD LIMITED (İNGİLTERE)

Etiketler: Özbekistan, Dünya Bankası, Sulama, Danışmanlık, Tasarım, Kontrollük

Projenin Tanımı:

Görev B, proje kapsamında yürütülen Görev A’dan sonra gelen aşamadır ve aşağıda belirtilen bölümleri kapsar:

 1. Proje Planlama ve Yönetimle ilgili Faaliyetler de dahil olmak üzere Proje Uygulama Birimine destek verilmesi.
 • Proje Uygulama Birimi ile buna bağlı ofislerin kurulmasına yardımcı olunması
 • Satın alma ve sözleşme yönetimi faaliyetleri konusunda hizmet içi eğitim verilmesi
 • Proje Uygulama Birimine satın alma işlemlerinde destek verilmesi
 • Proje uygulama sürecinin izlenmesi
 1. İnşaat Kontrollüğü ve İlgili Faaliyetler

2a.  Güney Karakalpakstan Ana Drenajı ve İlgili İşler

 • Ön-yeterlilik belgelerinin hazırlanması
 • Proje Uygulama Birimi adına ön-yeterliliğin değerlendirilmesi
 • İhale dokümanlarının hazırlanması
 • Proje Uygulama Birimi adına tekliflerin değerlendirilmesi
 • Proje Uygulama Birimine, seçilen teklif sahibi ile yapılacak sözleşme müzakerelerinde yardımcı olunması
 • İnşaat işleri, mal ve ekipman tedariki ve kurulum sözleşmelerinde inşaat işlerinin, ekipman kurulumu ve inşaat malzemelerinin test edilmesi çalışmalarının denetim ve kontrolünden sorumlu mühendis olarak görev yapılması

2b.  Güney Karakalpakstan’daki ana ve ikincil kolektör drenajların iyileştirilmesi

 • Daha once yapılan araştırmalarla ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi
 • Talep edilen kusurlu işlerin düzeltilmesine öncelik verilmesi
 • İhale dokümanlarının hazırlanması
 • Satın alma dokümanlarının hazırlanması
 • Proje Uygulama Birimine ön-yeterlilik belgelerinin ve tekliflerin değerlendirilmesinde yardımcı olunması
 • Proje Uygulama Birimine, seçilen teklif sahibiyle sözleşme yapılması konusunda destek verilmesi
 • İnşaat Kontrollüğü hizmetlerinin verilmesi
 1. Güney Karakalpakstan Ana ve İkincil Kanallarına ilişkin Durum Araştırmaları, Detaylı Tasarım ve Yeniden Modelleme çalışmalarının İnşaat Kontrollüğü
 2. Su Kullanıcı Birliklerinin geliştirilmesi; Sulama, Drenaj ve Tarımsal Uygulamaların iyileştirilmesine yönelik Teknik Destek ve Eğitim
 3. Sulama ve Drenaj Altyapısının İyileştirilmesi
  • Su Kullanıcıları Birlikleri tarafından işletilecek olan alanlardaki sulama ve drenaj altyapısının iyileştirilebilmesi için gerekli olanların tespit edilmesi
  • Tanımlanan sulama ve drenaj iyileştirme çalışmalarının uygulanması
 4. Amu Darya Havzası Su Yönetimi Çalışmaları
  • Amu Darya Nehrindeki hidrolik altyapının gözden geçirilmesi
  • Özbekistan’da su dağıtımı ve kurallık yönetimi
  • Sel yönetimi
 5. Sulama Çalışmalarının Planlanması ve Eğitim
  • Güney Karakalpakstan’da sulama çalışmalarının planlanması için modern araçların kullanılmaya başlanması
 6. Güney Karakalpakstan’ın sulama sisteminin yönetiminde görev alan personelin eğitilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir