Proje Adı: Özbekistan Drenaj Projesi I. Aşama

Ülke: ÖZBEKİSTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: MOTT MACDONALD LIMITED (İNGİLTERE)

Etiketler: Özbekistan, Dünya Bankası, Sulama, Fizibilite

Özbekistan Hükümeti, 1990 yılında tüm fazla drenaj suyunu toplayıp Aral Denizi’ne nakletmek amacıyla Amu Derya’nın sağ kıyısına bir ana toplama kanalı inşa etmeyi planlamıştı. Sağ Sahil Toplama Kanalının (SSTK) %10’u bittikten sonra finansman sorunları yüzünden inşaat durdurulmuştu. Hükümetin SSTK inşaatındaki ana hedefleri şunlardır:
1 milyon ha alandaki drenaj düzenleme şartlarını iyileştirme, Amu Derya suyundaki mineral oranını 1g/l altında tutmak (1.5 milyon ha tarım alanı kazanma amaçlı), Amu Derya suyundaki zararlı maddeleri azaltmak.
Dünya Bankası tarafından finansmanı sağlanan bu işin genel hedefleri:
(i) Amu Derya Nehri’nin sağ kısmındaki drenaj suyu tahliyesi için etkin maliyetli ve sağlam çevresel zemine oturtulmuş, mevcut durumu anlatan ve SKTK’ya benzer tüm alternatif çözümleri sunan kısa veya uzun süreli çözümler geliştirmek.; ve
(ii) Zamanında bir uygulama için tüm olumsuz sosyal ve çevresel etkileri en aza indirgeyerek teknik ve ekonomik olarak tatminkar bir drenaj atık projesi tanımlamak.

Bu iş 3 aşama olarak devam etmekte ve bu çalışmalar çevresel müşavir firmanın yaptığı işlerle koordineli olarak yapılmaktadır. I. aşamada(6 ay) Amu Derya Havzası için aşağıdaki işlerin yapılması sağlanmıştır:
(i) Sulama suyu temini ve drenaj suyu deşarjı (miktar ve kalite bazında) ve drenaj ve tuz problemleri için su kaynakları verilerinin toplanması;
(ii) Havzadaki sulama ve drenajın bir daha gözden geçirilmesi; sulama suyu temini, tarımsal su kullanımı, drenaj işlemleri, drenaj su deşarjı, su ve toprak kalite konuları arasındaki ilişkilerin odaklanması;
(iii) Drenaj suyu atıkları konusu için alternatif çözümler bulma;
(iv) Belirlenen opsiyonların tartışılması için ortakların da katılımıyla atölye çalışmalarına yardım etmek;
(v) Ön fizibilite çalışma safhasında drenaj suyu atıkları alternatiflerinin incelenmesi için gerekli verilerin belirlenmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir