Proje Adı: Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Etiketler: Türkiye, Dünya Bankası, Altyapı, Atık Su Arıtma Tesisi, Atık Su, Su Şebekesi, Tasarım, Danışmanlık

Proje, kısmen Dünya Bankası tarafından finanse edilmiş olup, 1991 depremiyle zarar gören ve yıkılan Erzincan şehrinin kamu binaları ve altyapı tesislerinin planlama , ön proje ve kesin projeleri ile ihale dokümanlarının hazırlanması ve yapım sırasında her türlü müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. 2023 yılında 166 000 kişiye hizmet verebilecek kapasitede, 30 000 m2’lik belediye ve kamu binaları, su temini, drenaj ve kanalizasyon şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisleri, katı atık dolgusu, yollar ve trafik işaretleme çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. TEMELSU, COWI-TEMAT Erzincan Ortak Girişimi’nin taşeronu olarak su temini ve dağıtım şebekesi, kanalizasyon şebekesi ve atıksu arıtma tesisi için proje ve inşaat kontrolluğu hizmetleri vermiştir.

Aşağıdaki hizmetler TEMELSU Personeli tarafından sağlanmıştır.
• Atıksu Arıtma Tesisi’nin ve Kanalizasyon Şebekesinin Ön, Kesin ve Uygulama Projeleri:
• Veri temini
• Mevcut sistemin tanımlanması
• Şehirleşmenin belirlenmesi
• Proje kriterlerinin belirlenmesi
• Mevcut sistemin hidrolik modellemesi
• Sistemin 2023 hedef yılına göre hidrolik modellemesi
• Planlama raporunun hazırlanması
• Projeye dahil edilecek kanalizasyon hatlarının belirlenmesi
• Projenin kapsamındaki kanalizasyon hatlarının kesin ve uygulama projelerinin hazırlaması
• Su Temini ve Dağıtım Sisteminin planlanması ve projelendirilmesi:
• Mevcut sistemin tanımlanması
• Proje kriterlerinin belirlenmesi
• Kaçak tespit çalışmaları kapsamının belirlenmesi
• İçmesuyu ve Kanalizasyon sistemi ile AAT’nin metraj ve ihale dökümanlarının hazırlanması
• Bir önceki maddede belirtilen ihale dokümanlarının hazırlanması işinde işverene yardımcı olmak
• İçmesuyu ve Kanalizasyon sistemi ile AAT inşaatlarının yapım sırasında Müşavirlik hizmetlerinin yapılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir