Proje Adı: Eskişehir Belediyesi Kentsel gelişim Projesi, Proje Yönetim Biriminin Kurulması ve İşletilmesi için İdari ve Teknik Yardım

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Avrupa Yatırım Bankası

Ortaklar: Mott MacDonald Ltd. (İngiltere), Prota Mühendislik (Türkiye)

Etiketler: Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası, Altyapı, Ulaşım, Su Arıtma Tesisi, Atık su şebekesi, Kanal, Teknik Yardım, Danışmanlık

Proje su ve ulaştırma sektörleri ana yatırım programlarının hazırlanması ve uygulanmasını kapsamaktadır ve parasal olarak AYB, Nordic Invest Bank ve ABN Amro tarafından desteklenmektedir. Projenin üç ana bileşeni vardır:

1.Bileşen : ( Hafif Raylı Sistem, 132 milyon Euro) 14 km çift hatlı raylı system ile 24 istasyonun inşası, atölye imkanları kurulması, araçlar, sinyalizasyon ve iletişim sistemi, işletme ve bakım desteği ve işletmenin ilk yılı boyunca (2006) eğitim çalışmalarını kapsamaktadır.
2.Bileşen: (Su Temini, 23 milyon Euro) Mevcut 120 000 m3/gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisinin bir ön ozonlama tesisinin eklenmesi, aktifleşmiş karbon kontaktörleri yönteminin kullanılması ve çamur arıtma ve tahliye sistemlerinin de devreye sokulmasıyla içme suyu kalitesinin iyileştirilmesi; şehir merkezindeki 80 km. uzunluğundaki içmesuyu şebekesinin iyileştirilmesi ve merkez dışındaki bölgelerde 160 km. yeni şebekenin döşenmesi; bir kaçak tespit programının planlanması ve yürütülmesi, bir SCADA sistemi ile birlikte su temin sisteminin bilgisayarlı hidrolik şebeke modelinin çıkartılması ile işletme faaliyetlerinin geliştirilmesi;
(Drenaj, 30.5 milyon Euro) öncelikle yukarıda belirtilen merkez dışındaki bölgelerde 125 km yeni kanalizasyon şebekesinin döşenmesi; özellikle taşkına maruz kalan bölgelerde yağmursuyu şebekesinin iyileştirilmesi; Mevcut Eskişehir atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin 37 500 m3/gün artırılması ve tesiste biyolojik arıtma yönteminin uygulanmasına başlanması ve çamur arıtma tesislerinin de devreye alınması; mevcut atıksu master planının yukarıda bahsi geçen ve drenaj sistemine yönelik tedbirleri de gözönüne alarak güncellenmesi;
3.Bileşen: (Akarsu ve Kanal İyileştirmeleri 26.5 milyon Euro) Olası sellerin önlenmesi için Porsuk Nehri boyunca bulunan mevcut setlerin rehabilitasyonu, stabilize edilmesi ve yeniden inşa edilmesi ve yeni bentler yardımıyla akış kontrolünün geliştirilmesi; Trafik ve nehir akışının rahatlaması için Porsuk Nehri üzerinde 7 adet yeni araç köprüsü ve 4 adet yeni yaya köprüsünün inşa edilmesi ve mevcut köprülerin onarımı; Bina bodrumlarına sel basmalarının ve taşmaların engellenmesi için şehir içindeki iki sulama kanalının yeniden döşenmesi;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir