Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Çalışması Müşavirlik Hizmetleri

Ülke: TÜRKİYE

Finansal Kaynağı: GAP İdaresi

Ortaklar: TEMEL MÜH., DAPTA, SU-YAPI

Etiketler: Türkiye, GAP İdaresi, Altyapı, Su Şebekesi, Yağmur suyu, Atık Su, Atık Su Arıtma Tesisi, Tasarım

Proje, Adıyaman-Merkez, Viranşehir-Şanlıurfa, Siirt-Merkez, Kilis-Gaziantep, İslahiye-Gaziantep, Gölbaşı-Adıyaman, Besni-Adıyaman, Kozluk-Batman, Kurtalan-Siirt, Derik-Mardin, Çınar-Diyarbakır, Oğuzeli-Gaziantep ve Baykan-Siirt şehirleri ve ilçeleri için hazırlanmıştır.İşlerin kapsamını mevcut verilerin gözden geçirilmesi, mevcut sistemin tahkiki ve problemli alanların belirlenmesi, dizayn kriterlerinin oluşturulması, olası proje tasarılarının tanımlanması, hc.cross, yagmur.exe ve kanal.exe yazılımlarıyla modelleme, proje tasarılarının teknik, ekonomik ve çevresel açıdan karşılaştırılması, atıksu arıtma prosesinin belirlenmesi, önerilen sistemin çizimlerinin, keşiflerinin hazırlanması, Kademeli Yatırım Programının hazırlanması oluşturmaktadır.
Proje 2020 imar planlarına göre hazırlanmıştır, proje kapsamındaki bütün işler TEMELSU personeli tarafından üstlenilmiştir. Yapılan işler aşağıda özetlenmiştir:
• Mevcut verilerin gözden geçirilmesi (meteorolojik, topografik taşkın kayıtları, su tüketimi vs.)
• Mevcut tesislerin ve problemli alanları belirlemek için saha çalışmaları
• Drenaj havzalarının, ana kollektörlerin, bu kollektörlere kanalizasyon ve yağmursularını bırakan bölgelerin belirlenmesi
• Proje Kriterlerinin Belirlenmesi
• Hidrolojik
• Hidrojeolojik
• Su tüketimi
• Modelleme için gerekli katsayılar
• İçmesuyu ve kanalizasyon şebekeleri, atıksu arıtma tesisi için alternatif çözümlerin tanımlanması ve ekonomik açıdan alternatiflerin karşılaştırılması
• Önerilen sistemlerin projelendirilmesi, çizimlerin ve keşiflerin hazırlanması
• Öncelikli bölgelerde halk sağlığı ve taşkın koruması için birinci aşama işlerin ve 2020 proje hedeflerine ulaşmak için ikinci aşama işlerin yatırım programının belirlenmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir