Proje Adı: İÇMESUYU ŞEBEKESİ İÇİN İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI, İNŞAAT KONTROLLÜĞÜ VE MESKİ’YE TEKNİK DESTEK VERİLMESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (MES-C3)

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: DORNIER SCHNIEDER CONSULTING

Etiketler: Türkiye, Dünya Bankası, Altyapı, SCADA, Telemetri, Tasarım, Teknik Destek

Projenin ayrıntılı anlatımı:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Belediye Hizmetleri Projesini finanse etmek üzere IBRD’den bir kredi temin etmiştir. Bu kredi İller Bankası aracılığı ile kullandırılacaktır. Projenin genel yönetimi İller Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Proje Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır. Proje, Belediye Hizmetleri Projesi’nin alt projelerinden biri olan MESKİ Su Şebekesi Rehabilitasyonu ve Depolar Arası Bağlantı Hatları Projesi (Alt-Kredi No: 2) kapsamındaki Su Şebekesi Rahabilitasyonu ve Depolar Arası Bağlantı Hatları Projesinin Danışmanlık ve İnşaat Kontrollüğü’dür.
Proje alanı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanı ve yakın çevresidir. Mersin, Türkiye’nin güneyinde ve Akdeniz’in doğu kıyılarında yer alan önemli bir tarım, liman ve turizm kentidir. Üç alt Belediyesi, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Belediyeleri iken Büyükşehir Belediyelerinin alanının, merkezden itibaren 20 km lik bir daire içindeki belediye ve yerleşimleri de içine alacak şekilde genişleten ve Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Yasası ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı 10 kattan fazla büyümüştür ve MESKİ çoğu su ve atıksu konusunda hizmet bekleyen 19 ilave belediyeden de sorumlu konuma gelmiştir. Hizmet nüfusu 700.000’dir ve proje hedef yılı olan 2040’da nüfusun 1.981.000 olacağı tahmin edilmektedir.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanındaki yerleşim birimlerine su, kanalizasyon sistemi, atıksu arıtma ve yağmursuyu drenajı ile ilgili hizmetlerin sağlanmasından MESKİ sorumludur.Türkiyede bir çok yerleşim biriminde olduğu gibi bedeli alınamayan su oranı %50’nin üzerindedir. Fizibilite aşamasında yapılan çalışmalar 2004 yılı için bu değeri %70 olarak raporlamıştır.
Sözleşme kapsamında, depolar, terfi merkezleri ve depolar arası bağlantı hatları ile şebekenin sayısallaştırılması, hidrolik modelin kurulması, içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu, fiziksel yatırımların tamamlanması ile kurumsal güçlendirme programı bulunmaktadır. Sözleşme; Projelendirme, İhale Dokümanlarının Hazırlanması, İhale Sürecinde Destek Hizmeti, İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri ve Hidrolik Model Kalibrasyonu Eğitimi ile Kurumsal Güçlendirme alt süreçlerinden oluşmaktadır. Sözleşme Süresi 27 ay olup Kusur Sorumluluk Süresi 12 aydır.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
Sözleşme Kapsamında verilecek Hizmetler,
1. Projelendirme Hizmetleri
• Mevcut su dağıtım şebekesinin tanımlanması ve değerlendirilmesi, sayısal ortamda kayıt altına alınması
• Hidrolik modelin kurulması ve optimum sistemin tanımlanması
• Su Kaçaklarını oluşturan alt bileşenlerin tanımlanması, her bir bileşeni seviyesinde mevcut kesin rakamların belirlenmesi,
• Su Kaçakları Azaltma Planının Hazırlanması ve öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli ilgili yatırım ve/veya (ilave) işletme masraflarını tahmin etmek.
• Bölgesel Ölçüm Alanlarının Tanımlanması ve Projelendirilmesi, PLC (Programmable Logic Controller)’ye ayar noktaları gönderen bir SCADA Sistemi Önerilerinin geliştirilmesi
• Su Kaçakları Azaltma Birimi Ekipman gereksiniminin tanımlanması ve satınalma dokümanlarının hazırlanması
• Mevcut İnşaat Programının, hidrolik model sonuçları çerçevesinde rehabilitasyon ve genişletme gereksiniminin irdelenmesi, gerekli ise önerilerin geliştirilmesi
2. İnşaat İşleri için İhale Dokümanlarının Hazırlanması
3. İhale Sürecinde Teknik Destek Hizmeti
Her bir ihale paketi için ihale prosedürlerinin her bir aşamasında MESKİ’ye gereksinim duyacağı
4. İnşaat Kontrollüğü İşleri ve Hidrolik Model Kalibrasyonu Danışmanlık Eğitimi, Kurumsal Güçlendirme
• MESKİ’deki mevcut işletme uygulamaları ve organizasyonu incelenecek ve MESKİ İşletme Birimlerinin gereklerine hitap eden bir eğitim programının geliştirilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir