Proje Adı: MESKİ SU ŞEBEKESİ REHABİLİTASYONU VE DEPOLAR ARASI BAĞLANTI HATLARI PROJESİ, DEPOLAR ARASI BAĞLANTI HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ UYGULAMA PROJELERİNİN İNCELENMESİ, İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE İNŞAAT KONTROLLÜĞÜ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (SÖZLEŞME NO: MESC2)

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Etiketler: Türkiye, Dünya Bankası, Altyapı, Tasarım, Kontrollük, Teknik Destek, Su Şebekesi, Su Sağlama, Pompa İstasyonu

Projenin ayrıntılı anlatımı:
Mersin ve civarının halen çalışmakta olan bir su temin ve dağıtım sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin geleceğe dönük planlaması Meski tarafından yaptırılmıştır. Bu planlama ve Mersin ve civarının gelişimi dikkate alınarak, mevcut tesisler ve planlama kararları incelenecek ve buna göre gerekirse yeni tasarımlar yapılacaktır. Sonuçlandırılan projeler esas alınarak; İhale dokümanları hazırlanacak ve Meski’ye ihaleye çıkmada, teklif değerlendirmede ve ihalenin sonuçlandırılmasında yardımcı olunacaktır. İnşaat uygulaması başladığında 11 ay olarak planlanan inşaat süresince inşaatın kontrolü yapılacaktır. İnşaatın bitiminden sonra 12 ay sürecek kusur sorumluluk periyodunda gerektiğinde teknik konularda yardımcı olunacaktır.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
• Mevcut tesiler ve hazırlanan uygulama projesi çalışmaları ve şehirsel gelişme dikkate alınarak sistemin irdelenmesi; gereken değişiklikler varsa tasarım inceleme raporunda belirtilmesi.
• Bu esaslar doğrultusunda yeni projelerin yapılması
• İş kapsamında inşaatı planlanan işlerle ilgili ihale dokümanlarının hazırlanması
• İhale aşamasında Meski’ye teknik yardım
• İhale edilmiş işlerin kontrol hizmetleri
• Kusur sorumluluk döneminde teknik yardım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir