Proje İsmi: KARSHI POMPA İSTASYONU İYİLEŞTİRME PROJESİ – 1. AŞAMA
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Ülke: ÖZBEKISTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: MOTT MACDONALD LIMITED (İNGİLTERE)

Etiketler: Özbekistan, Dünya Bankası, Sulama, Tasarım, Kontrolörlük

Özbekistan’da sulama yapılan 4.3 milyon ha genişliğindeki alanın 2.5 milyon ha’lık kısmı pompa istasyonları vasıtasıyla sulanmaktadır. Özbekistan’daki en geniş (402 000 ha) pompajlı sulama alanlarından biri olan Karshi Sulama Bölgesi, Karshi Ana Kanalı’ndan her biri 240 m3/sn kapasiteli 6 pompa istasyonundan oluşan kademeli bir pompalama vasıtasıyla beslenmektedir. Kademeli pompalama 78.4 km uzunluğunda olup suyu 132.2 m yükseğe basmaktadır. Pompa istasyonları yaklaşık 30 yıldır işletmede olduğundan özellikle hem elektromekanik donanım hem de proses otomasyonu, kontrol sistemleri, işletme ve bakım açısından acil onarıma gereksinim duyulmaktadır. Çelik boru hatlarının iç yüzeyinde etkili bir korozyon ve aşınma korumasına gerek duyulmaktadır.

Belirlenen diğer bir önemli sorun ise Karshi Ana Kanalı’nın Amu Derya Nehri’nden su alma yapılarında suyun çevrilmesi ya da sediman hareketinin kontrolü için herhangi bir yapının bulunmamasıdır. Yıl boyunca çalışan bir nehir tarama filosu bulunmakla beraber nehirdeki taşkınlar nehir kesitinde ciddi değişikliklere neden olmaktadır. Nehir tarama filosunun yıpranması ve bakımda yaşanan zorluklar sediman uzaklaştırma hedeflerine ulaşılmasına ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bunların sonucu olarak, kanalın Amu Darya su alma yapısı ile 1 nolu Pompa İstasyonu arasındaki kapasitesi azalmakta, pompa istasyonunda düşen su düzeyi pompalama birimlerinde kavitasyon ve titreşim sorunlarına yol açmaktadır.

Dünya Bankası tarafından finanse edilen bu projede sorunların çözümü çeşitli aşamalarda gerçekleştirilecektir. 1. Aşama aşağıdaki ana bölümlerden oluşmaktadır:
– Nehir tarayıcısı ve buldozerleri vs. temini dahil Sediman kontrol önlemleri;
– Pompalar, motorlar ve elektrik donanımının yenilenmesi
– Deşarj borularının güçlendirilmesi
– Karshi Ana Kanalı için bilgisayarlı izleme sisteminin kurulması

Bu aşamada gerek duyulan müşavirlik hizmetleri iki aşamada verilecektir:
Görev A: Önerilen iyileştirme işleri için bir yapılabilirlik etüdü ve kesin proje ile ihale evraklarının hazırlanması
Görev B: Genel olarak işverene proje planlama ve yönetimi, sözleşme yönetimi ve inşaat kontrollüğü konusunda yardımcı olunmasından oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir